Fast, easy and free

Create your website now

I create my website

Max Solomon

เป็นนักแปลภาษาฝรั่งเศสที่บริสุทธ์ ไม่ง่ายๆเหมือนที่นึก

แปลฝรั่งเศสเป็นไทย ตามปกติธรรมดาแล้ว การแปลความสามารถแบ่งแยกจำพวกการงานออกเป็นลักษณะตามพื้นๆแล้ว การแปลอาจจะแบ่งประเภทงานออกเป็นส่วนต่างๆ ตามประเภทเนื้อความที่ต่างกัน ระยะเวลาที่ผมทำความเข้าใจสาขาการฝรั่งเศสอยู่ ส่วนชิ้นงานถอดความหมายหรือที่เรียกว่า Genre อาจจะแปลออกได้ดังนี้ 1) การแปลภาษาฝรั่งเศส ว่าด้วยการทำงานวรรณกรรม 2) การแปลภาษาฝรั่งเศส ว่าเนื่องด้วยการทำงานกิจการ 3) การแปลภาษาฝรั่งเศส ว่าเนื่องด้วยการทำงานด้านกลยุทธ์

การแปลความหมายงานวรรณกรรมหมายถึงการแปลนิยาย บทกวี กับจำพวกอื่นๆ ของวรรณกรรม (ที่ชัดแจ้ง) กลุ่มการแปลความหมายผลงานกิจธุระเพราะทั่วไปมักโยงเข้ากับสิ่งพิมพ์ ดัง การพูดคุยธุรกิจ งานสื่อสารแนวธุรกิจการค้า พร้อมทั้งหนังสือสัญญาอย่างต่างๆ เป็นต้น พร้อมกับประเภทสุดท้ายนี้ของงานแปลภาษาฝรั่งเศสคืองานแปลความด้านเทคนิค ซึ่งคือการตีความงานประเภทดังเช่น หนังสือทางวิชาการ หรือหนังสือการวิจัย ฯลฯ กับบ่อยครั้งคงจะพบพานผลงานในที่สาขาด้านต่างๆ อาทิ ชีววิทยา วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ พร้อมกับธุรกิจหมวดอื่นๆ ของวิชาวิทยาศาสตร์

การดำรงฐานะนักแปลภาษาฝรั่งเศสเพ่งตรงสาขา

ตอนที่นักแปลภาษาฝรั่งเศสปริมาณมากหมายมุ่งจักเป็นนักแปลตรงตัวสาขา เสียแต่ว่าชิ้นงานฝ่ายตรงนี้มิได้เปิดกว้างเพราะทุกคน เนื่องจากงานแปลความเพ่งตรงฝ่ายจะพัวพันพร้อมกับสาขาที่เฉพาะเจาะจง และอาจจะมีข่าวอัดแน่นพร้อมทั้งวกวน นักแปลภาษาฝรั่งเศสควรเห็นประจักษ์สารทั้งหมดแบบแน่นอน

เป็นประจำแล้ว มีอยู่ 2 ทำนองที่นักแปลภาษาฝรั่งเศสสามารถบรรลุความฝันดังกล่าวข้างต้น วิธีการแรกคือทำความเข้าใจกับเนื้อความเนื่องด้วยงานควานหาประสบการณ์ตรง พร้อมทั้งอีกแบบหนึ่งคือผ่านการศึกษาเล่าเรียนสายวิชาการที่สาขาที่เอาใจจดจ่อ

บ่อยครั้ง นักแปลตรงตัวส่วนเป็นคนที่อาจสื่อสารได้สองภาษา มนุษย์กลุ่มนี้โดยมากมีประสบการณ์การทำหน้าที่ในการทำงานสาขาโดยเจาะจงดังที่กล่าวมาแล้วมาเป็นกาลเวลาเป็นเวลายาวนาน ก่อนที่จักตัดสินใจละทิ้งผลงานนั้นๆ เพื่อจะเข้าเป็นนักถ่ายความหมายเฉพาะเจาะจงณด้านที่ตัวเองทำงานมา ทั้งนี้เพราะประสบการณ์ทำงานที่รวบรวมมา นี่คือวิธีที่สวยงามแห่งการเข้าสู่สนามงานแปลเพ่งตรงทาง กระนั้นก็ตาม นักแปลอาจไม่ถึงชั้นจำต้องมีประสบการณ์เข้าทำงานยาวนานตลอด 20 ปี ก่อนจะมีความจัดเจนเพียงพอภายในสาขาตรงนั้น

ตามกรณีที่ขึ้นต้นมา ยังมีอีกโอกาสหนึ่งนั่นคือการเข้าไปเรียนวิชาการในสาขาเฉพาะเจาะจงแบบที่สนใจ ได้แก่ หากนักแปลภาษาฝรั่งเศสต้องประสงค์ความสันทัดแห่งงานถอดความหมายฝ่ายกระแสไฟศักยภาพน้ำ นักถอดความหมายก็จำต้องเข้าไปเล่าเรียนณสถาบันอุดมศึกษาดินแดนไม่ก็เข้าชั้นเรียนคอร์สออนไลน์ เพื่อจะทำความเข้าใจหัวข้อกระแสไฟฟ้าศักดิ์น้ำให้ฟังออกเต็มที่ยิ่งขึ้น

ยิ่งนักแปลภาษาฝรั่งเศสมีความรอบรู้สำหรับอุตสาหกรรมตรงตัวทางในที่ภาษาของตนเองอุดมสมบูรณ์เท่าใด ก็ยิ่งเชี่ยวชาญแปลความสาร ออกมาเป็นภาษาอื่นได้ดิบได้ดียิ่งขึ้น เพราะด้วยงานพินิจพิจารณาตราบเท่าสองทำนองตรงนี้ระหว่างตั้งเนื้อตัวตัวเป็นนักแปลความหมายโดยเจาะจงฝ่าย คุณจะอาจฉวยโชคสารพัดที่เข้ามาในอุตสาหกรรมงานตีความเพ่งตรงสาขาดังกล่าว เรียนรู้เพิ่มเติม:ข้อมูลประเทศฝรั่งเศส